Szállítási feltételekMinden cégünkhöz beérkező foglalás az alábbiak tudomásulvételével és a feltételek teljeskörű elfogadásával jön létre.


1. Ön elfogadja, hogy az „Egyezmény A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről (CMR)” IV. fejezetének 17. Cikk, 4./ f pontja szerint a HTC, mint fuvarozó szervezet mentesül az élő állatok sérülésével kapcsolatos felelősség alól.

2. Minden ló és felszerelés a tulajdonos felelősségére utazik. Biztosítás kötését a tulajdonosra bízzuk, az egyénileg köthető. Fenntartjuk a jogot, hogy abbahagyjuk vagy megtagadjuk a ló berakodását, ha az túl kezelhetetlen vagy problémás magatartás miatt önmagára vagy a sofőrre nézve veszélyt jelentene. A sofőr jogosult az irodával konzultálva meghozni a döntést. A felmerülő költségek a tulajdonost terhelik.

3. Horse Trans Cargo Kft. és alkalmazottai mindent megtesznek azért, hogy a szállítás gond nélkül történjen. Ám figyelembe véve, hogy a ló egy saját akaratú élőlény, az út során történt sérülés esetén, melyet a ló magának, másnak, másik lónak vagy felszerelésben okozott semmilyen felelősséget nem vállalunk.

4. A feladó felelőssége, hogy megfelelően előkészítse a lovat az utazáshoz. A tulajdonos döntése, hogy védőfelszereléssel ellátja-e a lovat vagy sem.

5. Az út során felmerülő állatorvosi költségek és a további pihentetési költségek is a tulajdonost terhelik. Amennyiben véleményünk szerint a lova sürgős állatorvosi ellátást igényel, és a tulajdonos nem elérhető, fenntartjuk a jogot, hogy az Ön nevében felkeressük az állatorvost, de a felmerülő költségekért a tulajdonos felelős.

6. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk a szállítást útközben, amennyiben azt ítéljük meg, hogy a ló nem szállítható biztonságosan. A meghiúsult fuvar költségei a tulajdonost terhelik. Amennyiben alternatív megoldásként egy másik címre kell szállítanunk a sérült lovat, a tulajdonos teljeskörűen felelős a felmerülő állatorvosi és pihentetési költségekért, melyeket még azelőtt rendeznie kell, mielőtt a ló tovább utazna, valamint az új szállítás megszervezéséért is ő a felelős.